Visjon

Ved å kombinere fagpersoner innen by- og sosial planlegging, så vel som gode arkitekter, er Veum Park tuftet på fire hjørnesteiner: godt nabolag, lokal identitet, sunt liv og nærhet til natur og by.

Godt nabolag

På Veum er det lagt til rette for at innbyggerne kan engasjere seg på ulike måter. Samspillet mellom venner og naboer er selve hjertet til lokalsamfunnet. Enten i offentlige rom, på arrangementer, grendemøter eller bare på naboens veranda, oppstår fellesskapet. Delte opplevelser og vennskap er limet som holder Veum sammen.

Lokal identitet

Alle mennesker har et behov for stimulerende opplevelser og sosialt samspill. På Veum er det mange plasser med ulike former. En omfattende masterplan gir grunnlaget for plassdannelser over hele nabolaget. Signaturbygninger, både gamle og nye, gir en spennende karakter til stedet.

Sunt liv

Fokus på god helse er nøkkelen til et godt liv. Mange fasiliteter, parker og stier oppfordrer folk til å komme seg ut og være aktive. Et topp moderne svømmebasseng og treningssenter, sammen med lege, fysioterapeut og apotek gir et brett tilbud for innbyggerne på Veum og omegn.

Nærhet til natur og by

Marka med skiløyper og turmuligheter er like utenfor stuedøra. Gårder med kulturlandskap og aktiviteter som ridning og andelsgårdsdrift, gjør Veum til et sted der også rekreasjonen foregår lokalt. De korte avstandene mellom alle gjøremål legger til rette for å gå og sykle, og gir mange sosiale møter gjennom dagen. 

Meld interesse

  Megler

  Lene Marie Bjerkeli
  Eiendomsmegler
  976 07 219
  lene.bjerkeli@dnbeiendom.no

  John Arne Spernes
  Eiendomsmegler
  996 99 749
  john.arne.spernes@dnbeiendom.no